Privacy bepalingen

1.1 WKK zal uw bedrijfsgegevens verwerken en opnemen in één of meer bestanden. Deze bestanden zijn alleen voor WKK beschikbaar en zullen daarbuiten niet gebruikt worden.

1.2 Het doel van de verwerking van uw bedrijfsgegevens is het door WKK kunnen nakomen van de overeenkomst die WKK met u is aangegaan, alsmede het kunnen doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.

1.3 De bedrijfsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult op de formulieren wanneer u een aanvraag doet voor een offerte of voor informatie.

1.4 Door het aangaan van een overeenkomst met WKK, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijk toestemming aan WKK voor het doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen.

1.5 Indien u geen prijs stelt op het door of namens WKK doen van aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen, kunt u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan WKK kenbaar maken. WKK zal in alle aan u persoonlijk gerichte aanbiedingen melden waar u kunt laten weten hierop geen prijs (meer) te stellen. WKK zal deze verwerking van uw bedrijfsgegevens dan onmiddellijk (doen) stopzetten, alsmede uw bedrijfsgegevens opgenomen in dit bestand anonimiseren (voor gebruik voor statistisch onderzoek door of ten behoeve van WKK).

1.6 U kunt uw bedrijfsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan WKK te richten. WKK zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij WKK aanwezige bedrijfsgegevens. Indien u van mening bent dat uw bedrijfsgegevens verbeterd, aangevuld, gewijzigd, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel niet volledig of relevant zijn of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan WKK kenbaar te maken, waarbij u aangeeft dat uw bedrijfsgegevens verbeterd, aangevuld, gewijzigd, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. Indien u wenst dat uw bedrijfsgegevens verbeterd en / of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen en / of aanvullingen van uw bedrijfsgegevens aan. WKK zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij WKK hiertoe niet in staat is. In dat geval zal WKK uw bedrijfsgegevens uit de bestanden verwijderen.